Pranje sita od emulzije i destilator

Nakon skidanja boje sa sita, skidamo emulziju koja omogućava da sito na nekim djelovima boju propušta a na nekim ne. Na ovoj panoramskoj slici vidimo i destilator.