Treći dio velikog pogona

Na ovoj, trećoj panorami velikog pogona vidimo izlagači aparat od A0 cilindra, B0 cilindar i Sias B0 1/2 automat.