Prvi dio velikog pogona

Velika dvorana našeg pogona sadrži nekoliko velikih strojeva. Na ovoj panorami najbolje vidimo Sias, A0 3/4 automat i Sias, 210x135 cm 3/4 automat.