Nanošenje emulzije i snimanje sita

Automatski stroj nanosi foto-osjetljivu emulziju na sito a poslije snimanjem motiva na tu emulziju dobijemo da boja na mjestima prolazi kroz sito a na drugima ne. Tako dobijemo otisak.