Kamera za direktnu projekciju

Iako čisto tehnološki zanimljiva oprema, ova kamera za uvećanje malih filmova na sito omogućava nam brzu i preciznu pripremu za tisak.