Cilindar štanca i zaklopna štanca

Naše dvije štance formata do B2 omogućavaju štancanje, biganje, ricanje itd. naših tiskovina. Cilindar štanca omogućava brzo štancanje velikih naklada i time drži korak s našim brzim cilindar strojevima za tisak.